Abeceda fotovoltaiky - solární ohřev vody a přitápění

29.03.2022

Zajímavosti ze světa solárních zdrojů energie... Jak je to s možnostmi a limity solárního ohřevu vody a přitápění?

Velmi důležitým hlediskem při výběru jakéhokoliv solárního systému, je jeho životnost. Pouze ta je schopna návratnosti Vaší investice. Komu se vyplatí solární ohřev vody s přitápěním? Tato varianta je vhodná zejména:

a) V domem nízkoenergetických a pasivních, které mají nízké tepelné ztráty.

b) V domácnostech, které mají podlahové - nízkoteplotní zdroj vytápění.

c) V domácnostech, které mají nainstalován akumulační zásobník, s možností připojení k solárním panelům.

Pokud plánujete s přitápěním, prostřednictvím solárního systému, je nutné vzít v úvahu nutnost nákladů na servis. Náklady se ročně pohybují přibližně okolo 1% až 1,5% investičních nákladů za rok. Což je v podstatě totožné, jako u klasických kotlů. Nespornou výhodou jsou ale nízké, provozní náklady. 

Pro koho solární ohřev s přitápěním není vhodnou alternativou?

Jedná se o domácnosti:

a) Které mají vyšší tepelnou ztrátu.

b) Domácnosti s otopnými tělesy, radiátory, bez ohledu na způsob vytápění objektu.

c) Které nemají dostatečnou plochu, pro zapojení instalaci solárních kolektorů. Minimálně 10 metrů čtverečných.

Schéma solárního přitápění a ohřevu vody s vnořeným zásobníkem TUV. Zdroj: www. solarni-ohrev-vody.cz
Schéma solárního přitápění a ohřevu vody s vnořeným zásobníkem TUV. Zdroj: www. solarni-ohrev-vody.cz

Jaké jsou náklady, v případech pořízení solárního přitápění a ohřevu vody? Je nutné vzít na zřetel, že cena se pohybuje obvykle nad 100 000,-Kč. Náklady může značně navýšit:

- Velkost expanzní nádoby.

- Množství propojovacích prvků.

- Rozsah a délka potrubního systému.

- Objem nemrznoucí směsi v solárním systému.

- Časové možnosti realizace.

Pro systémy ohřevu vody a přitápění pro rodinné domy a domácnosti není k dispozici dostatek odborných publikací a normovaných postupů, které by mohli pomoc projektantům a technikům při návrhu a realizaci solárních systémů. Při výběru firmy proto buďte opatrní, informace si ověřujte a dodavatele se ptejte! Mějte na paměti, že solární systém k přitápění je pouze doplňkový. zdrojem, který může i chladnějších, ale slunečných dnech předehřát topný okruh, ale ne ho zcela nahradit. Solární termické systémy určené pro ohřev TUV a přitápění fungují nejúčinněji v objektech, které jsou užívány celoročně, nejsou tedy vhodné například pro chaty, nebo chalupy, využívané pouze část roku.