Dotace a legislativa pro obnovitelné zdroje energie 2021

Na tomto místě najdete ucelené informace týkající se dotací pro oblasti fotovoltaika, tepelné čerpadla, větrné elektrárny,  vše s platností pro rok 2021 - 2022, průběžně budeme informace doplňovat. 

Dotace pro firmy 

Pro firmy jsou opět připraveny dotační programy pro obnovitelné zdroje energie, které zahrnují i instalace fotovoltaiky. Oproti předchozím výzvám bude podpora směřovat i na menší projekty. Možnosti zde jsou, je ale třeba velmi rychle jednat. Začněte proto s plánováním Vašeho projektu ještě dnes. Spojte se s námi. .

Dotace pro domácnosti 

Domácnosti mají stejně tak jako v minulých letech připraven opět tučný balík na podporu instalaci energetických systému jako je fotovotaika a tepelné čerpadla.

Nová zelená úsporám - s platností od 12.10.2021 jsou nastaveny nové podmínky a nová metodika pro výplatu dotací. Základní pravidlo je, že je možné hradit z dotací maximálně polovinu vynaložených nákladů na instalaci FVE maximálně však 200tis a pro SM a KA kraj jde o 10% navýšení.  


Více o datacích pro domácnosti již brzy.. 


PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTACÍ NZÚ  

Rodinné domy - zdroje energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

  • fotovoltaické systémy,
  • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
  • využití tepla z odpadních vod,
  • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
  • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).


Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

 

GREENCZECH ENERGY s.r.o. 

TEL: 775 129 093  Email: prodej@greenczech.cz