Dotace a legislativa pro obnovitelné zdroje energie 2021

Na tomto místě najdete ucelené informace týkající se dotací pro oblasti fotovoltaika, tepelné čerpadla, větrné elektrárny,  vše s platností pro rok 2020 a 2021 - průběžně budeme informace doplňovat. 

Dotace pro firmy 

Pro firmy jsou opět připraveny dotační programy pro obnovitelné zdroje energie, které zahrnují i instalace fotovoltaiky. Oproti předchozím výzvám bude podpora směřovat spíše na větší projekty. Možnosti zde jsou, je ale třeba velmi rychle jednat. Začněte proto s plánováním Vašeho projektu ještě dnes. Spojte se s námi. prodej@greenczech.cz

Pokud na dotaci nedosáhnete tak nezoufejte. Díky našim zkušenostem a zajímavým cenám se vyplatí investovat i bez dotací.. nevěříte..? Spojte se s námi a probereme kompletní ekonomiku investice do fotovoltaiky i ve Vaší společnosti..  Vše o datacích pro firmy již brzy..

Dotace pro domácnosti 

Domácnosti mají stejně tak jako v minulých letech připraven opět tučný balík na podporu instalaci energetických systému jako je fotovotaika, tepelné čerpadla, větrné elektrárny.. 

Nová zelená úsporám - podpora pro fotovoltaiku rozdělená podle území a velikosti systému. Celkem 6 velikostí nejnižší dotace 0-60tis  nejvyšší dotace může být až do výše 170 000Kč pouze pro MS kraj a Ústecko.. Ostatní kraje max do 155 000 Kč. 

Vše o datacích pro domácnosti již brzy.. 

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTACÍ NZÚ  

Rodinné domy - zdroje energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • využití tepla z odpadních vod,
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Získejte dotační bonus za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací!

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 - 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 - 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
 • 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Podporované typy solárních systémů a fotovoltaiky

Typ systému Výše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000


Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000


Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000


Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000


Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000


Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000


Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000


Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 80 000


Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje  -  Výše podpory [Kč/dům]  v kombinaci se zateplením   -  Výše podpory [Kč/dům]   -    bez zateplení


Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 / 40 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 / 80 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 / 40 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 / 40 000
Tepelné čerpadlo voda-voda 100 000 / 80 000
Tepelné čerpadlo země-voda 100 000 / 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 / 60 000
Plynový kondenzační kotel 35 000 / 25 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 / 30 000

Co dalšího podpoříme

 • Rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.
 • Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy - 5 000 Kč.
 • Využití tepla z odpadních vod - 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo - výtok, např. sprcha). Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč. Žádost nelze podat samostatně, ale pouze v kombinaci s jiným podporovaným opatřením.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018. max.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.


Nevíte si rady? Obraťte se na nás. 

GREENCZECH ENERGY s.r.o. 

TEL: 775 129 093  Email: prodej@greenczech.cz