Servisní oddělení GREENCZECH

Systém dispečinkové kontroly 

Už žádné shánění servisních techniků. Detekuje případné chyby a každý den informuje servisní tymy o všech změnách jednotlivých elektráren. Každodenní vyhodnocování výroby FVE, diagnostika odchylek výroby střídačů a stringů.

Kontrola panelů Termokamerou

Termografické měření se provádí pomocí termokamery. Jedná se o nejrozšířenější a nejspolehlivější diagnostickou metodu používanou během provozu. Vadné články lze snadno identifikovat z pořízeného termografického snímku FV panelu. Vykazují totiž

podstatně vyšší teplotu oproti článkům bez poruchy. Metodou termografického měření lze zjistit nejenom vadné články ale například i vadné bypassové diody, vadné zapojení modulů nebo nečistoty způsobené ptačím trusem. Tyto poruchy se vyznačují horkým místem.

Poruchová místa dosahují v praxi teplot vyšších než 100 °C, proto lze metodou termografie předejít i případnému požáru. .

Mytí fotovoltaických panelu 

Používáme technologii Karcher iSolar System. Naší strešní technici zajistí čistění panelu od ruzných nečistot jako je prach, pyly, ptačí trus, pryskyřice atd. Používáme špičkovou čisticí chemi určenou pro čištění fotovoltaických panelů, která zajistí dokonalé odstranění nečistot. Máme k dispozici vybavení pro snadnou a kvalitní údržbu Vaší elektrárny. Existují studie, kdy už po jednom roce bez údržby ztrácí panel kvůli nečistotám až 12 % svého výkonu. Ve městech za znečištění panelů může všudypřítomný prach a kyselé deště, na pláních pak se spojuje jak prach, tak pyl rostlin a výkaly ptactva. Frekvence mytí závisí od sklonu Vašich panelů. Obecně se doporučuje provádět čištění jednou ročně.  

Pravidelná kontrola 1x ročně 

Jedná se o placenou službu. Kontrola konstrukční části dokáže zabránit uvolnění panelu a následným škodám jak na FVE, tak na dalším majetku a zdraví osob. Kontrola kabelových vedení dokáže včas zabránit mechanickému poškození kabelů a výpadkům ve výrobě FVE. Ač se to nezdá, sesuv sněhu dokáže napáchat veliké škody nejen na konstrukci. Kontrola pojistek, jističů a všech svorek 

Aktualizace software 

Aktualizace software u střídačů může výrazně optimalizovat chod Vaší FVE.Po vydaní oficialní aktualizace provádíme update u všech instalovaných elektráren.

Evidence servisního deníků 

Evidence servisního deníků - Dlouhodobá evidence provozu Vaši fotovoltaické elektrárny. 


Máte zájem o některou z nabízených služeb ? Napište nám.