GREENCZECH ENERGY s.r.o. 

Ekologické aktivity společnosti


"Strom neodepře stín ani tomu, kdo ho přichází porazit."

Malajské přísloví

Společenská odpovědnost organizací, je v současnosti zásadním tématem. Směřování společenské odpovědnosti, GREENCZECH ENERGY s.r.o. se odvíjí od celkové firemní kultury a společné vize. Našim prioritním tématem je enviromentální management a ochrana přírodních zdrojů, v souladu s národními a mezinárodními standardy.

NAŠE PROJEKTY

Vize zelenější Česko

Cíle projektu:

  • Spolupráce s partnery v oblasti výsadby stromů a zalesňování lokalit zasažených kůrovcovou kalamitou.
  • Výsadba stromů v městské zástavbě (parky, odpočinkové lokality).
  • Obnova lesních studánek.
  • Spolupráce s nadacemi a spolky, zaměřenými na eliminaci dopadů činnosti člověka na přírodu a krajinu.
  • Edukativní a vzdělávací aktivity pro školy zaměřené na oblast obnovitelných zdrojů energie.

PODPORUJEME

Iniciativa "Ukliďme Česko"

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, kterou založili Miroslav Kubásek a Radek Janoušek s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice. Akce je závislá na aktivní účasti veřejnosti.

Připravované úklidy místních organizátorů se zobrazují v interaktivní mapě úklidů na vlastním webu. Ta umožňuje rychlé a efektivní propojení dobrovolníků s organizátory úklidů v konkrétním místě. Po akci se pak v mapě zobrazí informace o proběhlém úklidu spolu s fotografiemi které poskytli organizátoři a také s vyznačením lokality, kde úklid proběhl.

Doporučené weby iniciativy:

www.uklidmecesko.cz

www.enviweb.cz

www.kamsnim.cz

www.zmapujto.cz


Připravujeme:

Zapojení do inciativy již v dubnu 2022! Sledujte nás!

Zpět na začátek

Zpět na začátek