Novinky

Dne 2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, který má mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva.

Již několik měsíců rezonuje společenským děním situace spojená s energetickou krizí, která prochází napříč Evropou. Je nutné přiznat si, že rychlé a jednoduché řešení neexistuje. Přestože se ve sdělovacích prostředích setkáváme s množstvím informací o návrzích řešení, to zásadní zcela chybí - adekvátní, relevantní, srozumitelná a korektní...