Obnovitelné zdroje jako aktuální, společenské téma

14.01.2022

Již několik měsíců rezonuje společenským děním situace spojená s energetickou krizí, která prochází napříč Evropou. Je nutné přiznat si, že rychlé a jednoduché řešení neexistuje. Přestože se ve sdělovacích prostředích setkáváme s množstvím informací o návrzích řešení, to zásadní zcela chybí - adekvátní, relevantní, srozumitelná a korektní informační kampaň. Informace, které by byly uchopitelné pro všechny.

Společnost Greenczech s.r.o. se v rámci své vize a etického kodexu, zavazuje poskytovat (nejen) svým zákazníkům a partnerům informace, které splňují výše uvedená kritéria. Každý týden pro Vás na online informačních kanálech a sociálních sítích, připravíme zajímavosti, ale také důležité informace, které rezonují oblastí obnovitelných zdrojů, energetiky a ekologických témat.

Naskočte s námi na vlnu fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů...

Lenka Polášková

Marketing & Komunikace