Abeceda fotovoltaiky - přehled výše dotací v Nové zelené úsporám 2022

04.04.2022
Oblasti podpory rodinných a bytových domů se dělí do několika základních skupin. Výše podpory je stanovována individuálně. 

Detailní přehled podporovaných oblastí včetně technických parametrů, můžete najít na webu Nová zelená úsporám.

Dotace - rodinné domy

 • zateplení - 30 000 až 650 000 Kč
 • kotle, kamna a tepelná čerpadla - 30 000 až 100 000 Kč
 • dešťovka - 27 000 až 105 000 Kč
 • stínící technika - 1000 až 50 000 Kč
 • zelené střechy - 700 až 100 000 Kč
 • ekomobilita - 30 000 až 60 000 Kč
 • novostavba - 200 000 až 500 000 Kč
 • fotovoltaické systémy - 40 000 až 200 000 Kč
 • příprava teplé vody a solární ohřev - 45 000 až 60 000 Kč
 • řízené větrání s rekuperací - 75 000 až 100 000 Kč
 • využití tepla z odpadní vody - 5000 až 50 000 Kč
 • projektová podpora - 5 000 až 35 000 Kč

Dotace - bytové domy

 • zateplení - 700 až 3800 Kč/m2
 • kotle, kamna a tepelná čerpadla - 10 000 až 35 000 Kč/bytová jednotka
 • dešťovka - velmi individuální, na základě velikosti nádrže, typu systému, množství připojených bytových jednotek
 • příprava teplé vody a solární ohřev - 13 000 až 20 000 Kč/kW
 • řízené větrání s rekuperací - 25 000 až 35 000 Kč/bytová jednotka
 • využití tepla z odpadní vody - 10 000 Kč/bytová jednotka
 • novostavba - 150 000 Kč/bytová jednotka
 • fotovoltaické systémy - až 500 000 Kč celkem
 • zeleň - 2 500 až 50 000 Kč
 • stínící technika - 1 500 Kč/m2
 • zelené střechy - až 300 000 Kč/stavba
 • ekomobilita - 45 000 Kč za stanici
 • projektová podpora - až 70 000 Kč