Abeceda fotovoltaiky - dotační a operační programy

14.03.2022

Přemýšlíte jak ekonomicky nejlépe naplánovat pořízení Vaší domácí, fotovoltaické elektrárny? Využijte dotačních programů, které jsou aktuálně podporovány.

Nová zelená úsporám v kostce

Znění programu Nová zelená úsporám je platné od 1. října 2021 a mělo by v této podobně zůstat až do roku 2035. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje na 200 000 korun (s maximálním pokrytím 50 % celkových výdajů).
V případě, že žijete v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji je dotace navýšena o 10 % - maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy 220 000 Kč. Možné žádat o dotaci také na trvale obývané rekreační objekty.

Na střechu umístit tolik panelů, kolik se jich vám tam vejde,  velikost střešní fotovoltaiky už nemá horní limit dán spotřebou. Limitovaná je pouze finanční podpora, která končí na instalovaném výkonu 10 kWp. Za další kWp nad tento limit podporu nedostanete, ale neznamená to, že by větší instalace nebyla povolena. Složitější je administrativa. Stejně jako u dosavadního znění NZÚ, i v nových podmínkách zůstává nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace. Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory a tím podporu ještě navýšit. 

Dotace na fotovoltaiku v roce 2022 je možné kombinovat také například s dotací "D.4 Instalace dobíjecích stanice" pro elektromobil. Za instalaci wallboxu k dobíjení elektromobilu máte nárok na příspěvek 30 000 Kč (podmínkou přitom není vlastnictví elektromobilu) a nadto ještě dostanete zmíněných 10 000 Kč jako bonus za kombinaci. 

Další možností je kombinace s tepelným čerpadlem. Pokud tepelné čerpadlo ještě nemáte a rozhodnete se jím nahradit původní elektrokotel nebo jiný zdroj tepla na tuhá paliva a k tomu si navíc na střechu pořídíte solární elektrárnu, můžete čerpat podporu jak z podoblasti C.3, tak i C.2. Až k 200 tisícové dotaci tak získáte ještě jednorázový bonus 140 000 Kč. K tomu si můžete připočíst ještě dříve zmíněných 10 000 Kč za kombinaci dvou technologií. 

Další dotační programy

NPO - Národní plán obnovy

Alokace: 2 mld. Kč

Z Národního plánu obnovy je možné získat dotace na fotovoltaiku na budovy do 1 MWp. K tomu je možné přidat i akumulaci. Výzva je cílena na podnikatelské subjekty, které nejsou ze 100 % vlastněny veřejným subjektem. Pro fotovoltaické systémy je možné získat podporu 35 %, pro akumulaci 50 %. Předpokládá se, že první výzvy z NPO (včetně výzvy na FVE) byly spuštěny během ledna 2022.

NPŽP - Národní plán Životní prostředí

Alokace: 3,285 mld. Kč

Z Národního programu Životního prostředí mohou čerpat města a obce. Cílem programu jsou komplexní energeticky úsporné projekty v možné kombinaci s fotovoltaikou. Vlastníci veřejných budov mohou získat až 55% podporu projektů, jako je zateplení budovy, výměna oken, výměna osvětlení, instalace rekuperace nebo výměna zdroje vytápění. Lze získat také dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny. Sběr žádostí tady potrvá až do konce září tohoto roku.

Modernizační fond

Odhadovaná alokace: 1 mld. Kč

Předregistrace do MF probíhala už v roce 2021 V rámci EU ETS se podařilo vyčerpat všechny peníze. Příjem žádostí do výzvy RES+ byl  prodloužen. Pokud jste si tedy předregistrační žádost podali, měli jste možnost dotaci čerpat. Finance na fotovoltaiku do 1 MWp bylo možné získat až do konce února 2022. V průběhu roku se chystá nová výzva, kde bude možné získat dotaci i na větší FVE než 1 MWp, bude však potřeba mít velmi kvalitně zpracovanou žádost.

Operační programy

OPŽP - Operační program Životní prostředí

Odhadovaná alokace: 7 mld. Kč

Pro veřejnou sféru bude možné získat dotační podporu na energetické úspory a adaptaci na změnu klimatu z dotačního programu Operační program Životní prostředí. Obce a města tak mohou čerpat na fotovoltaické elektrárny i jiné zdroje obnovitelné energie a zároveň na renovace budov - ať už TZB nebo rekonstrukci obálky budovy. Ke zveřejnění podrobností, by mělo dojít v průběhu roku.

OPTAK - Operační program Technologie a konkurenceschopnost

Odhadovaná alokace: 2,5 mld. Kč

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost by měl být zahájen v květnu letošního roku. Příliš oficiálních informací k němu ještě není, navazovat má ale na program OP PIK, který byl ukončen v roce 2020. Nabídne dotační podporu pro komplexní úsporu energie a samostatné projekty FVE.