Ekonomika fotovoltaiky

19.02.2022

Výstavba velkých, fotovoltaických elektráren už dosahuje na limity distribučních sítí. Jedná se o elektrárny s výkonem desítek megawattů. To ale naopak nahrává fotovoltaickým elektrárnám s menším rozsahem, na střechách domů.

Rychlý nárůst fotovoltaiky není pouze záležitostí České republiky, ale také řady evropských zemí. Pro zajímavost, vysoký podíl má například Německo, nebo Španělsko. Nicméně výkupní ceny elektřiny jsou zde nižší, než v České republice. 

Sluneční elektrárny jsou výjimečné tím, že náklady spojené s investicí, jsou přímo úměrné velikosti zařízení. Například větrná, nebo plynová elektrárna s výkonem kilowatt menšího rozsahu, kterou by bylo možné využít na provoz rodinného domu, je investicí velmi drahou. Investice spojená s fotovoltaikou není nedosažitelná. Navíc, v současné době podporována dotačními prostředky. Proto se také zvyšuje počet menších investorů - fyzických osob, majitelů rodinných domů. Na střechu rodinného domu se instaluje elektrárna, obvykle s výkonem do 2 do 10 KWh. 

Na fotovoltaických elektrárnách je přínosem hlavně jejich ekonomický přínos. Výnosy nejsou závratné, přesto kromě energetické nezávislosti přináší majiteli také ekonomický bonus. Zásadní věcí je otázka garantované, výkupní ceny a také doba výkupu.  Pokud postavíte svou malou, fotovoltaickou elektrárnu, máte jistotu jistého příjmu na dalších 20 let. To  je možné říci jen v málokterých investicích.

Výroba elektřiny, prostřednictvím fotovoltaických panelů se rozvíjí velmi dynamicky. Proto se o tento typ energetického zdroje, zajímají stále více také zahraniční investoři.

Často se setkáváme s dotazy, proč jsou fotovoltaické panely tak nákladné? Tento komponent vyžaduje vysoce čistý křemík, s poměrně náročnou technologií. I tak ale cena panelů s křemíkem klesá.  Okolo obnovitelných zdrojů je stále mnoho nepodložených argumentů, například, že fotovoltaické články za období své životnosti nevyrobí tolik energie, kolik je potřeba na jejich výrobu. Toto už dávno neplatí. V podmínkách České republiky je návratnost přibližně 4 - 6 let.  V lokalitách s vyšší frekvencí slunečního záření, je návratnost kratší.