PRODEJ ŠTĚPKY

 

Od roku 2013 nabízíme pro spalovny i soukromé spotřebitele dřevní hmotu ve formě štěpky. Nabízíme různou kvalitu především v zimním období od října do března. Jedná se o štěpku z lesních dřevin, ovocných dřevin, nebo z náletových porostů. Veškerý materiál plyne z vlastní produkce, údržba lesů a sadů. Po dohodě připravíme požadovanou frakci a vlhkost. 

Máme zájem navázat spolupráci s obchodníky, nebo přímo se spalovnami a elektrárnami. Preferujeme Vaši dopravu. Oblasti, kde se bude štěpka pordukovat jsou Jižní Morava - Hustopeče u Brna, Uherské Hradiště, Uherský Brod. Střední Morava - Zlínsko, Přerovsko, Severní Morava - Okres Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostravsko.  

Produkce štepky je v desítkách tun týdně. Frakce dle dohody v rozmezí 2-6cm. Vlhkost - surová štěpka, připravíme dle dohody. 

 

Zájemci o nákup štěpky prosím volejte 773 740 394 nebo nás kontaktujte pomocí formuláře viz níže. 

 

  

Dále dlouhodobě nabízíme služby v těchto oblastech: 

- údržba lesu, parků, ovocných sadů, jiné zeleně

- eko udržba pozemních fotovoltaických elektráren, parků, sadů, luk aj. -  vypásání ovečkami

- sečení zaplevelených porostů, likvidace náletových dřevin v okolí vod, dráhy, silničních komunikací, 

- odborné prořezávky a likvidace dřevin

- máme zájem o dlouhodobé pronájmy lesů a ovocných sadů..

 

Veškeré práce a operace jsou prováděny zkušenými odborníky z oboru lesnictví a ovocnářství s dlouholetou praxí.  

 

Zájemce o spolupráci při odběru štěpky