Novinky

V roce 2021 bylo v Německu instalováno 240 000 nových solárních elektráren o výkonu 5,3 GWp. Německá fotovoltaika se v roce 2021 dynamicky rozvíjela, ale další tempo růstu se musí nejméně ztrojnásobit. Jedině tak může Německo dosáhnout dosažení cíle 200 GW instalovaného výkonu v solárech do roku 2030, což nedávno odsouhlasila nová německá vláda.

Svaz moderní energetiky spolu s dalšími partnery věří, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie a renovace budov patří mezi opatření, která během následujících let posílí energetickou bezpečnost Česka a současně pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce a firmy.