Seriál jak si postavit vlastní FVE: Co to je fotovoltaika a jak vše vlastně funguje

05.08.2012 12:00

Rozhodnout se postavit vlastní Fotovoltaickou elektrárnu je dnes o dost snažší než dřív. Zásadní faktor celého záměru, kterým je cena, se dnes dostala na hodnotu, kdy se investice do vlastí FVE stává skutečností i pro běžné domácnosti. Systém o výkonu 5kWp se dá pořídit již od 200 000,- bez DPH. Co je to vlastně fotovoltaika, z čeho se skládá fotovoltaická elektrárna a jak valstně funguje bude předmětem dnešního krátkého článku. 

Předně bych si dovolil citovat vševědoucí Wikipedii: 

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila.

 

Princip fungování FVE ve Vašem dome nejlépe ilustruje následující obrázek: 

Na křemíkové panely dopadá sluneční záření, které se zde mění na stejnosměrný proud, tento putuje do střídače/měniče/invertoru, kde se mění na střídavý proud, který je následně veden přes zápočtové měřící zařízení a poté jde do veřejné sítě. Na základě odpočtu na měřícím zařízení (hodinách) se přičítá, nebo odečítá elktřina, kterou spotřebováváte, nebo vyrábíte. Distributorovi poté platíte pouze rozdíl spotřeby oproti výrobě. Za každou vyrobenou kW kterou dodáte do síte dostanete aktuální výkupní cenu. 

Chcete více informací zavolejte mi nebo napište. Nejčastější otázky a odpovědi na téma FVE naleznete zde

 

Pavel Fiurášek

www.greenczech.cz