Pilotní projekt mikrokogenerace

16.09.2012 17:31

13. 9. 2011
ČEZ Energo, s.r.o. uvedla do zkušebního provozu pilotní projekt mikrokogenerační jednotky

Společnost ČEZ Energo, jež se standardně specializuje na provoz kogeneračních jednotek s výkonem 100 kWe až 5 MWe,  se rozhodla zkušebně nasadit mikrokogenerační jednotku o výkonu 30 kWe.  Jedná se o pilotní projekt v portfoliu ČEZ Energo, který tento týden začali provozovat v budově Základní školy Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli.

„Mikrokogenerace je podle nás velmi perspektivní cestou rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla. Tomu nasvědčuje i zájem malých spotřebitelů ve vyspělých evropských zemích, např. v Německu. Nárůst zájmu o mikrokogenerační jednotky se v blízké budoucnosti pravděpodobně z těchto zemí přelije i do České republiky. Tento trend si nechceme nechat uniknout, a proto jsme se ho rozhodli realizovat, abychom získali potřebné zkušenosti a provozní data. Ačkoliv se jedná o drobné vybočení z našeho standardního portfolia, jsou na tento projekt kladeny naprosto stejné požadavky jako na naše ostatní provozy.“ uvedl Michal Rzyman, generální ředitel ČEZ Energo.

Právě společnost, ČEZ Energo, která vznikla na počátku roku 2010 partnerským spojením ČEZ, a. s. a významného českého výrobce a provozovatele kogeneračních jednotek zajišťuje rozvoj a provoz malých lokálních výroben elektřiny a tepla. Postupně buduje malé plynové kogenerační jednotky s maximálním výkonem do 5 MW, které se vyznačují až 90% energetickou účinností, bezpečnostní dodávek a nízkými emisemi znečišťujících látek. Zatím ve společném podniku provozuje v 16 lokalitách 45 kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 12 MW a tepelném výkonu 109 MW.

Tyto údaje se ale podle Michala Rzymana budou rychle měnit: „Elektrický výkon svých kapacit chceme do roku 2020 zdvacetinásobit na 200 MW. Jen v příštích dvou letech by podle našich předpokladů mohl instalovaný elektrický i tepelný výkon stoupnout o dalších 42 MW.“

Informace o pilotním projektu mikrokogenerace

ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli byla vytipovaná z 10 základních škol, které stály před nutností rekonstrukce zastaralého a nevyhovujícího zdroje zásobování teplem. V původní kotelně byly nainstalovány čtyři plynové kotle o celkovém výkonu 0,375 MWt. Při rekonstrukci kotelny byla instalována kogenerační jednotka KGJ Micro T30 a dva plynové kotle o výkonu 146 kWt. Pro zajištění celodenních dodávek tepla v mimotopném období a také k vyrovnání disproporce mezi výrobou a spotřebou tepla byl nainstalován akumulační zásobník o objemu 0,8 m3.

Kogenerační jednotka bude provozována celoročně v režimu vysokého tarifu VT12 a vyrobená elektřina bude vyváděna do sítě NN provozované regionálním distributorem PRE.

Modernizace kotelny přinese základní škole nižší náklady na teplo v řádu desítek tisíc Kč ročně a především úsporu finančních prostředků na rekonstrukci energetického zdroje. Tyto uspořené finanční prostředky tedy může škola využít ve prospěch svých žáků na zkvalitnění výuky.

Zdroj: ČEZ Energo