LEGISLATIVA

Důležité odkazy


 

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Jeden z nejmodernějších zákonů o OZE v Evropě, jenž postavil schéma podpory výroby zelené elektřiny na nejlepších evropských zkušenostech. Tato zákonná regulace upravuje v souladu s právem Evropských společenství - Směrnice 2001/77/EC způsob podpory výroby elektřiny z OZE v platnosti od 1.8.2005.


 

Vyhláška 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti vyhláška ERÚ č. 364/07 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb. Zásadním ustanovením pro fotovoltaiku je zde změna indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let.


 

Udělování licencí pro podnikání v enregetických odvětvích
  • Vyhláška 426/2005 Sb.o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
  • Vyhláška 363/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích