dotace do FVE

Jedinou dotací v ČR pro FVE je Zelený bonus pro druhou polovinu roku do výkonu 5kW 2013 to je 2,44Kč/kW

nebo Přímý výkup pro DRUHOU POLOVINU ROKU 2013  do výkonu 5kW to je 2,99Kč/kW