Výhody a nevýhody solární energie

27.01.2022

Fotovoltaické elektrárny - výhody a nevýhody zelené energie. V rámci obnovitelných zdrojů energie již trh nabízí různé možnosti řešení energetické nezávislosti. Je potřeba si uvědomit, že využití obnovitelných zdrojů energie v případě domácností, bude mít svá specifika. 


 Mezi alternativními zdroji má solární energie výsadní postavení. Je dá se říci, ekologicky nezávadná, v rámci dodavatelů dostupná. Co je ale zásadní, je nevyčerpatelná. Totéž nelze říci například, při výměně kotle za nový, s požadovanou emisní třídou. Domácnost v tomto případě bude stále závislá na cenách trhu s dřevem. Celým světem rezonuje téma energií. Energetická krize dosáhla takového významu, že ovlivňuje světové ekonomiky. Narovinu si přiznejme. Klasické energetické zdroje v podobě fosilních paliv nejsou nevyčerpatelné. Doba "covidová" toto téma jen odhalila v "plné nahotě". A politické reprezentace na tuto situaci zkrátka nebyly připravené. Problém je závažný a prozatím neexistuje všeobecná shoda, jak situaci řešit. Doba levné energie je však nenávratně pryč a domácnosti dříve či později, budou muset spoléhat na energetickou soběstačnost. Respektive, volit pro sebe nejvhodnější alternativy tak, aby energetické soběstačnosti dosáhly. Žádné jednoduché řešení neexistuje. Jaké možnosti lze volit: - pokračovat ve stejném režimu, jako dosud a platit stále vyšší ceny energie; - radikálně snížit spotřebu; - přejít na jiné zdroje, než jsou fosilní paliva; - v omezené míře nadále používat fosilní paliva, avšak ne jako klíčový zdroj energie domácnosti; - využívat obnovitelné zdroje energie; Jako ideální variantou se jeví vytvoření tzv. energetického mixu. Tedy kombinaci uvedených variant. Solární energie má své výsadní postavení proto, že využívá tzv. přímé sluneční energie. Právě ta, má jako jediný obnovitelný zdroj dlouhodobý a takřka nevyčerpatelný potenciál. Argumenty, že využití solární energie je nevýhodné z důvodu krátkodobého využití pouze ve dnech, kdy svítí slunce, jsou naprosto liché. Moderní technologie dnes již umožňují vytvářet "zásobárny" energie ve výkonných a naprosto bezpečných bateriích, které jsou součástí malých, domácích elektráren. Narozdíl od kotlů na různé typy paliv, zde má majitel přesný přehled o spotřebě energie v rámci celé domácnosti a samozřejmě také o výkonu FVE. U běžného rodinného domku, sluneční energie dokáže pokrýt roční spotřebu (topení, ohřev vody, elektřina). Nevýhodou jsou náklady spojené s pořízením FVE. Jedná se ale o investici, která je z dlouhodobého hlediska návratná.