Víte, že jsme členy Solární asociace?

04.02.2022

Věděli jste, že společnost Greenczech Energy s.r.o. je členem Solární asociace? Solární asociace je největším profesním sdružením, zakládajícím si na transparentnosti a profesionalitě.

Svou činností chceme prosazovat vnímání energie ze slunce jako plnohodnotného zdroje.  

Solární asociace je členem Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Unie zaměstnavatelských svazů. Nedílnou součástí práce asociace je rovněž podpora výzkumu a vývoje FV technologií, vzdělávání veřejnosti a osvěta zaměřená na šíření dobrého jména fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů.

Ztotožňujeme se s hlavním cílem Solární asociace. Chceme vytvářet takové podmínky, které umožní trvalý rozvoj solárního sektoru v České republice. Umožňujeme našim zákazníkům získávat know how nesporných výhod sluneční energie pro výrobu elektrické energie a podporujeme domácnosti ve vytváření podmínek energetické nezávislosti. Za nezbytnou součást takových podmínek považujeme především transparentní a stabilní podnikatelské prostředí, funkční a nediskriminační legislativu a rozumnou podporu ze strany státu, která bude dlouhodobě udržitelná a nebude znamenat neúměrnou finanční zátěž pro veřejné finance a odběratele elektřiny.