Přichází solární boom č. 2 ?

21.10.2020

Přichází solární boom č. 2 ? Vláda poskytne na panely domů až 170 tisíc

Kabinet chce podpořit solární panely, ale tentokrát jen při úsporách v domácnostech. Lidé si o dotace na ně budou moci žádat průběžně.  Výše příspěvku se bude určovat podle toho, kolik energie z panelů vyrobí. Může to být až sto sedmdesát tisíc korun. V programu Nová zelená úsporám se domácnostem rozdělí zhruba 27 miliard korun.

Několik let poté, co na polích vyrostl nespočet solárních panelů, se chystá další fotovoltaický boom. Tentokrát se ale bude týkat rodinných domů. Vláda totiž lidem přispěje, aby se panely objevily na jejich střechách. Umožní to dlouholetý program Zelená úsporám.

Novinkou v programu Zelená úsporám je program na zařízení malých fotovoltaických systémů přímo na střechách rodinných domů. Dotaci bude možné získat na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. A to v hodně až 170 tisíc korun.

"My jsme se k tomuto kroku rozhodli především proto, abychom motivovali občany k energetické soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech a rozvíjet využití OZE v ČR," říká ministr životního prostředí 

Program Nová zelená úsporám je dlouhodobou kontinuální formou výzvy. Od běžné se liší hlavně tím, že není omezená jen na několik měsíců, ale lidé si o ní mohou žádat až do jejího ukončení. Během této doby přerozdělí do domácností zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.

Jak jde zažádat o dotaci?

Stejně jako v minulých výzvách je i nyní možné žádat o dotace před, během nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

"Perfektně zpracované žádosti podané na již realizované projekty proplácíme do 9 týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, garantujeme proplacení do 6 týdnů od doložení realizace," uvádí k průběhu administrace Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Nová zelená úsporám v kostce:

Kontinuální výzva není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám.

Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace tak, jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. Ministerstvo životního prostředí bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.


Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.


Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a takzvaných kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výše dotace až 50 procent z celkových způsobilých výdajů, maximální výše podpory 5 milionů korun.

Rychlá administrace - tři týdny na schválení žádosti, tři týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, tři týdny na vyplacení dotace.

Méně papírování - méně povinných dokladů a ověřených kopií.

Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek.