Pozvánka na konferenci VŠB - TU Ostrava

04.04.2022

Katedra elektroenergetiky při VŠB - TU pořádá ve dnech 8. až 10. června 2022 již 22. konferenci.

Konference EPE 2022 se soustřeďuje na klíčové otázky současné energetiky a silnoproudé elektrotechniky, které vyplývají jak z technických tak ekonomických potřeb energetických subjektů. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť. 


Zaměření konference by se dalo charakterizovat následujícími tématy: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, chytré sítě / města / technologie, obnovitelné zdroje elektrické energie, elektrické světlo, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice. Součástí konference je i odborná exkurze.

Další informace jsou dostupné na https://www.epe-conference.eu.