OPPIK - dotace pro firmy a podnikatele

20.10.2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK


Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.


JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby).
Působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • cestovní ruch (novinka)
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

VÝŠE DOTACE

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 - 50 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 40 - 80 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 - 70 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 - 60 % prokázaných způsobilých výdajů