Evropská komise podpořila záměr cílené výsadby stromů

14.01.2022

V počátku měsíce prosince 2021 zveřejnila Evropská komise na svém twitterovém účtu příspěvek o záměru podpory biologické rozmanitosti a klimatu. V rámci tohoto záměru se mimo jiné, soustředí pozornost na výsadbu stromů. Dlouhodobý plán směřuje k ochraně přírody a zastavení devastace ekosystémů. Do roku 2030 se očekává výsadba miliardy stromů. Vědci opakovaně upozorňují na význam stromů v ekosystému. Stromy významně napomáhají k eliminaci prachu, boji proti suchu nebo zvýšení srážek v regionu.