EP zveřejnil své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie - krize na Ukrajině zamíchala kartami

21.03.2022

Evropský parlament zveřejnil své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V současné době pochází v EU z obnovitelných zdrojů jen něco málo přes 22 % energie. V červenci 2021 Evropská komise navrhla změnu směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie, aby se tento podíl do roku 2030 zvýšil na 40 %. Markus Pieper, německý konzervativní europoslanec, který řídí postoj Evropského parlamentu k uvedené směrnici, nyní navrhuje zvýšení tohoto podílu.

Podrobně na: https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-eu/ep-navrhuje-zvyseni-unijniho-cile-energii-oze-45-roku-2030