Dotace pro firmy Fotovoltaika 2021-2023

22.10.2020

Základní informace 


Vybrané způsobilé výdaje:

 • Pořízení a instalace fotovoltaických systému včetně nebo bez akumulace el. energie pro vlastní spotřebu

​​Výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 80 % ze způsobilých výdajů v případě malého podniku, 70 % pro střední podnik a 60 % pro velký podnik

Vybraná zvýhodnění:

 • 20 bodové zvýhodnění při podání žádosti společně se smlouvou o připojení k distribuční soustavě

Harmonogram:

 • Podání žádosti bude možné od r 2020
 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu s příjmem žádostí max. do 2021

Ukázkový příklad:

 • Cena prediktivních nabídek od dodavatele činí 4 mil. Kč bez DPH
 • Způsobilé výdaje v případě malého podniku jsou 80 %
 • Způsobilé výdaje na fotovoltaický systém jsou (4.000.000 Kč x 0,80) = 3.200.000 Kč
 • Dotace v případě malého podniku bude ve výši 3.200.000 Kč

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od A po Z
 • Vyřízení kompletní žádosti pro získání nejvyšší možné dotace.
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Zajištění financování celého projektu
 • instalace, revize, kontrola provozu FVE, monitoring FVE


  KONTAKTUJTE NÁS:      775 129 093      info@greenczech.cz