Dotace pro firmy Fotovoltaika

22.10.2020

Základní informace 


Vybrané způsobilé výdaje:

  • Pořízení a instalace fotovoltaických systému včetně nebo bez akumulace el. energie pro vlastní spotřebu

​​Výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
  • Míra podpory činí 80 % ze způsobilých výdajů v případě malého podniku, 70 % pro střední podnik a 60 % pro velký podnik

Vybraná zvýhodnění:

  • 20 bodové zvýhodnění pro při podání žádosti společně se smlouvou o připojení k distribuční soustavě

Harmonogram:

  • Podání žádosti bude možné od 13. 1. 2020
  • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu s příjmem žádostí max. do 31. 8. 2020, proto neotálejte!

Ukázkový příklad:

  • Cena prediktivních nabídek od dodavatele činí 4 mil. Kč bez DPH
  • Způsobilé výdaje v případě malého podniku jsou 80 %
  • Způsobilé výdaje na fotovoltaický systém jsou (4.000.000 Kč x 0,80) = 3.200.000 Kč
  • Dotace v případě malého podniku bude dotaci 3.200.000 Kč

Co pro Vás uděláme?

  • Celková administrace projektu od začátku do konce
  • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení
  • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu
  • Podpora při vypracování projektové dokumentace
  • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
  • Komunikace s dodavateli vozidel
  • Zajištění povinné publicity
  • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
  • Konzultace s vlastním projektovým manažerem