Dotace na fotovoltaiku 2021

20.10.2020

Na co je možno dotaci použít ? 

  • Rozšíření stávajícího solárního/FV systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.
  • Doplníme další body... 

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
  • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

  • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
  • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018. max.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky