Co nového lze očekávat v dotačním programu Nová zelená úsporám?

29.01.2022

Přinášíme informace k záměru Státního fondu životního prostředí v oblasti administrace Nové zelené úsporám. 

S investicí do obnovitelných zdrojů energie nevyčkávejte. Vyplatí se. Při administraci je ale nutné být na pozoru. Podmínky pro získání se mohou lišit. Velmi se liší také podmínky pro žadatele a výše dotace podle toho, kde žadatel žije. Zda v bytě, rodinném domě, nebo nájmu. Úspora se v individuálních případech pohybuje ve statisících korun. V případě FVE se může výše dotace dosáhnout až k 200 000,-Kč. Zájem o dotace na fotovoltaiku kontinuálně roste. V meziročním srovnání je nárůst přes 70%. Buďme upřímní, počáteční investice je zpočátku nákladná. Se snížením počátečních nákladů má domácnostem pomoci právě dotační podpora. Vyřízení administrace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který program Nová zelená úsporám zajišťuje, může trvat i několik týdnů od podání žádosti. Teprve poté se žadatel dozví, zda žádost odpovídá všem podmínkám. Krok následného schválení obvykle trvá minimálně další tři týdny. Stanovit přesnou lhůtu schválení je komplikované, protože závisí na aktuálním počtu podaných žádostí. V únoru 2022 by měl Státní fond životního prostředí vypsat výzvu pro kraje. Poté bude rychlost administrace záviset na nich. Nezapomeňte, že při záměru FVE je nutné pečlivě zvážit nejen obvyklé podmínky dotační podpory, ale také možnosti distribuční sítě v lokalitě domácnosti, skutečnost, nebo zda se dům nachází například v památkové oblasti. 


Co všechno je dobré vědět k postupu při podání dotační žádosti? 

  • Zvažte, zda je pro Vás dotace Nová zelená úsporám vhodná. Musíte totiž počítat s tím, že část financí musíte pokrýt sám. Zároveň nejdříve vše platíte z vlastních prostředků a příspěvek Vám přijde na účet až poté, co stavbu či instalaci ukončíte a vše doložíte. 
  • Zjistěte podmínky, které musíte pro realizaci opatření splnit. Některá řešení, jako zateplení domu, mohou podléhat schválení stavebním úřadem nebo souhlasu sousedů. 
  • Aby jste splnil podmínky pro získání dotace, musíte doložit odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Ten se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. V jednodušších případech ( instalace FVE), je požadovaná dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji můžeme pro Vás také my. 
  • Podání žádostí a všech souvisejících dokumentů probíhá online přes systém AIS SFŽP ČR. Je ale nutné ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. 
  • Po splnění těchto podmínek lze konečně vyplnit elektronickou žádost o dotaci. Žádost obdrží pracovníci Státního fondu životního prostředí a prověří ji. Pokud odhalí nějaké nedostatky, zašlou žadateli výzvu k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Zájemce však může požádat o její prodloužení, pokud ji nebude schopen dodržet. 
  • Pokud je žádost v pořádku, její odesílatel obdrží tzv. akcentační dopis. Od té doby běží lhůta 24 až 36 měsíců (záleží na úsporném řešení), během které musí instalovat a doložit opatření, na která dotaci čerpá. 
  • Po dokončení všech prací musíte doložit realizaci. Fond poté dokumenty zkontroluje. V případě nedostatků žadatel opět obdrží e-mail s výzvou k odstranění nedostatků a lhůtou pro doložení, kterou lze opět prodloužit. 
  • Fond vyplatí dotaci bezhotovostním převodem na bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. 
  • Ale pozor! Fond upozorňuje, že výše dotace může být upravena na základě doložených podkladů či omezení veřejné podpory. 

Ztrácíte se? Chcete si ulehčit celý administrativní proces? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. Náš tým tvoří zkušení odborníci, zajišťující administrativní i technickou agendu.