Abeceda fotovoltaiky - recyklace solárních panelů

21.03.2022

Solární panel je zařízení, které mění sluneční energii, na energii elektrickou. Fotovoltaický - solární panel, je kolektor, který tvoří fotovoltaické články. Ty mohou být tvořeny polovodičovými, nebo organickými prvky.

Díky těmto částem, je možné měnit světelnou energii, na energii elektrickou. V České republice je využívána řada typů solárních panelů, převažují ale ty z krystalického křemíku. Solární panel se skládá ze:

SKLA - Tvoří přibližně 63% celkového složení. Recyklace podléhá standartním postupům výrobků a komponent ze skla.

ALUMINIA - Využívá se na rámy solárních panelů. Celkový podíl obsahu aluminia ve fotovoltaickém panelu, je přibližně 20%.

KŘEMÍKOVÉ DESKY - Recyklační postup je zde komplikovanější. Desky se drtí, leptají a jejich vrstvy následně separují.

TĚŽKÉ KOVY - Stříbro, měď, olovo, křemík.

RŮZNÉ TYPY VZÁCNÝCH ZEMIN

SILIKON

Jako ekologické označujeme takové zdroje energie, které dokáží plnohodnotně nahradit fosilní paliva.

Fotovoltaické (solární) panely jsou od roku 2012 dle zákona o odpadech považovány za elektrické a elektronické zařízení (EEZ). Výrobci a dovozci musí zajistit financování sběru a recyklace těchto panelů po skončení jejich životnosti. Od roku 2015 pak existují směrnice, jak by taková recyklace měla fungovat. Zmíněná směrnice EU od roku 2015 nařizuje, že 70% každého panelu je potřeba recyklovat.

Recyklace solárních panelů je obor, který stále prochází rychlým, technologickým vývojem.

Z jednotlivých částí solárního panelů lze získat:

STŘÍBRO, MĚĎ, KŘEMÍK, INDIUM, GALLIUM.

HLINÍK

SKLO

KOVY

FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY

TĚŽKÉ KOVY

V současné době, odpovídá energetická i materiálová recyklace výrobě z primárních surovin. Největší výzvou zůstává otázka ekonomicky návratné recyklace solárních panelů. Komplikací procesu je jejich různorodost a odlišné materiálové složení.