Abeceda fotovoltaiky - fotovoltaické panely

03.03.2022

Zajímá Vás vše k fotovoltaice? Chcete mít ucelený přehled? Nebo se jen ujistit, že Vaše volba směrem k obnovitelným zdrojům energie je správná? Pak je příspěvek určen právě Vám!

Fotovoltaické panely zn. Hyundai. ZDROJ: Greenczech Energy s.r.o.
Fotovoltaické panely zn. Hyundai. ZDROJ: Greenczech Energy s.r.o.


Solární panely v kostce

Solární panely jsou tvořeny solárními - fotovoltaickými články. Ty mohou být tvořeny polovodičovými, nebo organickými prvky. Fotovoltaická elektrárna vyrábí energii ze slunečního záření. Použití fotovoltaické elektrárny - solární elektrárny, je ve srovnání s jinými zdroji obnovitelnými zdroji energie poměrně snadné. V samých počátcích fotovoltaiky, v 70. a 80. letech 20. stol., byla výroba solárních panelů energeticky nevýhodná - nedokázaly produkovat více energie, než bylo investováno do jejich vytvoření. Tato situace se změnila až v roce 2010. Vysloužilé solární panely je možno recyklovat - největší podíl na jejich hmotnosti má sklo a hliníkový rám. Součástí panelů jsou však i další materiály, které lze opětovně využít, jako například měď, plasty, křemík, nebo vzácné kovy.

Komponenty fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří dva základní komponenty - fotovoltaické (solární) panely a střídač. Při dostatečném osvětlení vyrábí elektřinu, konkrétně stejnosměrný proud. Tyto panely lze umístit na střechu domu, garáže, pergoly, fasádu, nebo na střechu výrobní haly. 

Střídač/měnič, převede stejnosměrný proud z panelů na elektřinu s takovými parametry, aby na ní mohly normálně fungovat standardní spotřebiče připojené do zásuvky.

Dalšími nutnými komponenty jsou regulátor nabíjení, baterie a speciální druhy kabelů, které jsou důležité pro připojení solárního panelu k měniči/střídači.

Sestava pro výrobu solární energie. ZDROJ: Portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Sestava pro výrobu solární energie. ZDROJ: Portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fotovoltaika - životnost, servis, údržba

Fotovoltaický panel vydrží 35 let i déle, střídač přibližně 12 let, baterie 15 let.  Životnost konkrétní fotovoltaické elektrárny záleží na mnoha faktorech - kvalitě a technologii jednotlivých komponentů, správnosti instalace, nastavení systému, povětrnostních podmínkách, způsobu používání a dalších. Fotovoltaická elektrárna neobsahuje žádné pohyblivé části. Správně nainstalovaná a provozovaná elektrárna proto nevyžaduje častý servis ani nákladnou údržbu. Pravidelné revize elektrozařízení stačí jednou za 4 roky.

Fotovoltaické panely zn. Hyundai. ZDROJ: Greenczech Energy s.r.o.
Fotovoltaické panely zn. Hyundai. ZDROJ: Greenczech Energy s.r.o.

Typy solárních panelů a jejich zapojení

V praxi se můžeme setkat se třemi typy fotovoltaických panelů:

1) Křemíkové solární panely.

2) Fotovoltaické folie.

3) Organický solární panel.

Pro konstrukci solárního systému (solární elektrárny) by se měly vzájemně propojovat pouze solární panely stejného typu, tedy jednoho výrobce, který často i popisuje, jaký je maximální počet, které lze vzájemně propojit pro zachování definovaných vlastností. 

Z pohledu samotné výroby elektrické energie je nutné poznamenat, že při sériovém zapojení musí protékat články, nebo panely stejný proud. Pokud nejsou sluncem ozářeny stejnoměrně, každý generuje různý elektrický proud a výstupní proud celé soustavy odpovídá nejhůře osvětlenému prvku. Proto je nutné vzít na zřetel, že například úplné zastínění jednoho z takto zapojených článků v panelu nebo jednoho panelu v solární elektrárně způsobí, že nepoteče žádný proud a tedy nebude dodáván žádný výkon, i když jsou ostatní články optimálně osvětleny. Z tohoto důvodu je výhodné paralelní zapojení.

Fotovoltaické panely zn. Hyundai. ZDROJ: Greenczech Energy s.r.o.
Fotovoltaické panely zn. Hyundai. ZDROJ: Greenczech Energy s.r.o.

Závěrem

Alternativní zdroje elektrické energie postupně celosvětově zaujímají stále větší podíl na výrobě dnes nepostradatelné elektrické energie. Fotovoltaika je důležitou součástí energetické nezávislosti nejen pro firmy, ale také domácnosti.